ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5a239082-e05b-4229-8427-d8dde79690e5.jpg

fa67cda4-bc89-4bf4-9a9f-9cd7978ad7aa.jpg