ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ครั้งที่2)_page-0001.jpg