ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-0.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-1.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-2.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-3.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-4.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-5.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-6.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-7.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-8.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-9.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-10.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ครั้งที่3-รูปภาพ-11.jpg