ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติ

งานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

เอกสาร_2567-06-10_142607.jpg

เอกสาร_2567-06-10_142608 (2).jpg