ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0001.jpg

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0002.jpg

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_pages-to-jpg-0003.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0001.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0002.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0003.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0004.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0005.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0006.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0007.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0008.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0009.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0010.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0011.jpg

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้อง_page-0012.jpg