ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.6 หรือต่างสาขา

ประจำปีการศึกษา 25567

เอกสาร_2567-04-05_115311.jpg

2567-04-05_115312 (2).jpg

2567-04-05_115314 (3).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115316 (4).jpg

2567-04-05_115317 (5).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115319 (6).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115321 (7).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115323 (8).jpg

 

2567-04-05_115324 (9).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115326 (10).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115328 (11).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115329 (12).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115331 (13).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115332 (14).jpg

2567-04-05_115334 (15).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115335 (16).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115337 (17).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115338 (18).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115340 (19).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115342 (20).jpg

2567-04-05_115343 (21).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_115345 (22).jpg