ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง และ ทวิภาคี

ประจำปีการศึกษา 25567

เอกสาร_2567-04-05_111807.jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111809 (2).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111810 (3).jpg

2567-04-05_111812 (4).jpg

2567-04-05_111814 (5).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111815 (6).jpg

2567-04-05_111817 (7).jpg

2567-04-05_111818 (8).jpg

2567-04-05_111820 (9).jpg

2567-04-05_111821 (10).jpg

2567-04-05_111823 (11).jpg

2567-04-05_111824 (12).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111826 (13).jpg

2567-04-05_111828 (14).jpg

2567-04-05_111829 (15).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111831 (16).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111832 (17).jpg

เอกสาร_2567-04-05_111834 (18).jpg

 

pp11_23 (19).jpg

2567-04-05_111837 (20).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111838 (21).jpg

2567-04-05_111840 (22).jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_111842 (23).jpg