ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทลบ.)

ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสาร_2567-04-05_121425.jpg

ใบเสร็จ_2567-04-05_121426 (2).jpg

2567-04-05_121428 (3).jpg