ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

12.3.67 1.jpg

12.3.67.2.jpg2567-03-12_3.jpg2567-03-12_ 5.jpg2567-03-12 8.jpg2567-03-12 7.jpg2567-03-12 6.jpg2567-03-12 4.jpg2567-03-12  9.jpg