ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยและสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสาร_2567-03-06_103415.jpg