ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ พร้อม

โปรแกรมควบคุมการทำงานผ่าน HMI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

36b25485-0260-477c-8830-5fb73d3178c6.jpg