ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ พร้อมโปรแกมควบคุมการทำงานผ่าน HMI

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

213530 p1.jpg

213531 p2.jpg

213532 p.3.jpg

213533 p.4.jpg

213536 p.5.jpg

213535 p.6.jpg

213534 p.7.jpg

213537 p.8.jpg

213538 p.9.jpg

213539 p.10.jpg

213540 p.11.jpg

213541 p.12.jpg

213542 p.13.jpg

213543 p.14.jpg

213551 p.15.jpg

213550 p.16.jpg

213549 p.17.jpg

213548 p.18.jpg

213547 p.19.jpg

213546 p.20.jpg

213545 p.21.jpg

213544 p.22.jpg