ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2566

a18555db-a2c9-45db-857d-ca81ceff0f70.jpg