ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567

ประจำปีการศึกษา 2567

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0001.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0002.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0003.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0004.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0005.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0006.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0007.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0008.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0009.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0010.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0011.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0012.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0013.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0014.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0015.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0016.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0017.jpg

พ้นสภาพไม่ส่งวุฒิ ปวส. 2567_page-0018.jpg