ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายหญิงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร_2567-05-17_162302.jpg

เอกสาร_2567-05-17_162303 (2).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162305 (3).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162306 (4).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162308 (5).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162309 (6).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162311 (7).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162313 (8).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162314 (9).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162316 (10).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162318 (11).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162319 (12).jpg

 

เอกสาร_2567-05-17_162321 (13).jpg

เอกสาร_2567-05-17_162322 (14).jpg

 

เอกสาร_2567-05-17_162324 (15).jpg