ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่ง แม่บ้าน

เอกสาร_2567-05-17_142852.jpg

เอกสาร_2567-05-17_142853 (2).jpg