ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต

เตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved) และรายวิชาระยะสั้น

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

a99d334a-ac41-4151-9a3e-a434b3beb4b6 14.5.67.jpg