ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนนวัตกรรม Coding Stem IoT

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

winner of the bid150167_page-0001.jpg