ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อ

ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน

3d74e626-bebe-406a-9e65-978e28304418.jpg