^กลับสู่ด้านบน
 • 1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม"
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าร่วม "โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม" สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • 2 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
 • 3 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ท่านผู้อำนวยการ ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และขึ้นรับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ อศจ. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 • 4 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
  เนื่องในวันพุธ ที่ 19 พ.ย.2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 61 ปี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานวีรชน ค่ายเสนีย์รณยุทธ เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดี และสดุดีวีรชนนักรบกล้าตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการรักษาความมั่นคงภายในและปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี) และนายวรสิทธิ์ ขุนค้า , นายสุชาติ คงเจริญ เป็นผู้ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
 • 5 วันปิยมหาราช 2557
  เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจังหวัดได้กำหนดจัดพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีคณะผู้บริหาร ครูแผนกช่างกลโรงงาน คณะกรรมการ อชท. เข้าร่วมพิธีสักการะ โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ) เป็นประธานในพิธี
baner
Copyright © 2013. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี : เลขที่ 3 ถนน วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | E-mail : webmaster@udontech.ac.th | Tel. 042-221538 Rights Reserved.