ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กรอกชื่อและนามสกุล
กรอกชื่อตำแหน่ง (ถ้ามี)
กรอกชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)