ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 122771750_265862448189098_6279390893613684118_n.jpg

 

รองชาญชัย

   

รองชำนาญ

    

รองวีระพจน์    

1605685412584