ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ผอ แก้ไข

 

รองวีระพจน์ แก้ไข

 

รองเอกวิทย์ แก้ไข

 

รองชำนาญ แก้ไข

 

รองสนั่น แก้ไข