ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ผอ แก้ไข

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

 

 

เอกลักษณ์

 

“ สถาบันเด่น  เน้นงานช่าง ”

                                        

 

อัตลักษณ์

 

“ ให้บริการอาชีพสู่สังคม ”