Up

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
คำสั่งแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แก้ไข ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี2566
 
 
Powered by Phoca Download