คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช.

. คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปวส. (ปกติ)

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปวส. (ม.6)

 คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Document page 001

Document page 002

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดประกาศประกวดราคา<<

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา<<