คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร