ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 6 ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

e bidding

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

PC1.65

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจผิดการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา

S 21659677

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 4

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 

ประกาศผลผู้ผ่านกากรประเมินสมรรถนะครั้งท 1