ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)

และรายวิชาระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

2020-07-29_163035.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

0001 (1).jpg0002_2.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 

0001.jpg0002.jpg0003.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)

 

0001

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานราชการ

_-page-001.jpg_-page-002.jpg_-page-003.jpg_-page-004.jpg_-page-005.jpg_-page-006.jpg