รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวช.

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส. (ปกติ)

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวส. (ม.6)

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการมอบตัว และขึ้นทะเบียน การเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ประจำปีการศึกษา 2559

มอบตัว001มอบตัว002

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มุสิทธิ์สอบ ปละห้องสอบ

ระดับปวช.

dl

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มุสิทธิ์สอบ ปละห้องสอบ

ะดับปวส.(ปกติ)

dl

 

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มุสิทธิ์สอบ ปละห้องสอบ

ะดับปวส.(ม.6)

 

dl