แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

28661.jpg

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ว่าด้วยการแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2564

 

28668.jpg

28669.jpg28670.jpg

28671.jpg28672.jpg

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

img20210521 11010125img20210521 11014970

img20210521_11022860.jpgimg20210521_11030747.jpgimg20210521_11034703.jpgimg20210521_11042548.jpg

img20210521_11050800.jpgimg20210521_11055021.jpg

 

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา

28633.jpg28634.jpg28635.jpg28636.jpg28637.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

การแตงกาย