ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Urgently Wanted

One English-speaking teacher to teach English

at Udonthani Technical College

Start right away and finish in February 2016

Qualifacation and experience :

- English native speaker

- Certificate/Bachelor's in Education or in other fields

- 2 year experience in teaching English

- Age from 30 to 60 years

Application Period

2-12 November 2015

Interview and Demonstration exam : 13 November 2015

Result and contract : 16 November 2015

If you are interested in, please contact :

English Department Udonthani Technical Collage

Tel : 042221528 ext 202

Mobile : 086-2352289

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะรับบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนกวิชาช่างยนต์                                       แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง                                   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม                              แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาก่อสร้าง                                        โยธา

          ปวช.1                                                         ปวช.1

          ปวช.2                                                         ปวช.2

          ปวช.3                                                         ปวช.3

          ปวส.1                                                         ปวส.1

          ปวส.2                                                         ปวส.2

แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล

          ปวช.3

ระดับปริญญาตรี  2557                               ระดับปริญญาตรี  2558