ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจผิดการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา

S 21659677

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 

ประกาศผลผู้ผ่านกากรประเมินสมรรถนะครั้งท 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

.

S 10797080

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 6 ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

unnamed

 

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

กำหนดการมอบตัว 0001