ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 0001.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

0002

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 

DownLoadBT.gif

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

 

 

 

0001 (2).jpg