ดาวน์โหลดรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.

ดาวน์โหลดรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศประกวดราคาจ้าง-โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงานแผนกต่างๆ

เอกสารประกวดราคาจ้าง-โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงฝึกงานแผนกต่างๆ

เผยแพร่ประกาศเครื่องปรับอากาศ-36000บีทียู

ประกาศเครื่องปรับอากาศ-36000-บีทียู

สเปคเครื่องปรับอากาศ-36000-บีทียู