ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

พนักงานราชการ 0001unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

283150279_5446167835439888_9071072960815578313_n.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

420147.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการยื่มกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี และสำหรับผู้กู้ยืมใหม่ทุกระดับชั้น

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัย 0001

ประกาศวิทยาลัย 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0001

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0003

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0004

กำหนดการ 0001

กำหนดการ 0002

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

18052565_2.jpg

18052565_1.jpg