ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0001

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0002

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0003

 
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
กำหนดส่งผลการเรียน1 65

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

ระหว่าวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

ครูต่างชาติ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

การแข่งขันวาดภาพ ต่อต้านยาเสพติด ในหัวข้อ

"คนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่สนใจยาเสพติด"

 

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี***

S__52813900.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

 

PhotoScan12.jpg