ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

ประกาศรายชอผมสทธสอบเปนครจางสอนแผนกชางกลโรงงาน 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาเช่า ซื้อลิขสิทธิ์ Software ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาบน Cloud Server

ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2

EDR-page-001.jpg

EDR-page-002.jpg

ดาวโหลด ขอบเขตงาน (TOR) ได้ที่นี่

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน
 
190482949_530654534784256_4598640000008304619_n.jpg
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
 
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
n1.jpgn2.jpgn3.jpg

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน

341_n.jpg