ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 

Scanทะเบียน_0001.jpg

Scanทะเบียน_0002.jpg

Scanทะเบียน_0003.jpg

 

Scanทะเบียน_0004.jpg

Scanทะเบียน_0005.jpg

Scanทะเบียน_0006.jpg

Scanทะเบียน_0007.jpg

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

PC1.65

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 6 ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

e bidding

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ20220225 4