ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายชื่อนักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

***ตรวจสอบรายชื่อคลิกลิงค์ด้านล่างค่ะ***

http://www.udontech.ac.th/web59/index.php/2015-08-03-08-25-43/category/110-2-2559

ประกาศการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง