ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประจำปีการศึกษา 2565

unnamed

ปวช 0001

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

unnamed

 

จำหน่ายชื่อ1 65 01

name1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

กัญชากัญชง

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

EDR