ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

1.png

2.png

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำเเหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

02112563.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดวันเปิด และ วันปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

 

_o.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

_n.jpg

8_n.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 

121111598_348619233117767_397151459164655441_n.jpg121189860_2803266619942750_5121843303309522623_n.jpg