ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

420147.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

18052565_2.jpg

18052565_1.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

5ECF98FC8E96.jpg

5F98F81644DF.jpg

50397F6A0610.jpg

 

 

C7C117EBC682.jpg

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

สมัครครูจ้าง 0001

สมัครครูจ้าง 0002

สมัครครูจ้าง 0003

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (พ.ศ. 2563)

ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คลิกดาวน์โหลด

 

ปวส 0001

ปวส 0002