ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

ระหว่าวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565

ครูต่างชาติ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาล่าช้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

 

PhotoScan12.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

283150279_5446167835439888_9071072960815578313_n.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

พนักงานราชการ 0001unnamed

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการยื่มกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี และสำหรับผู้กู้ยืมใหม่ทุกระดับชั้น

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัย 0001

ประกาศวิทยาลัย 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0001

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0002

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0003

กำหนดการ กยศ ปีการศึกษา 2565 0004

กำหนดการ 0001

กำหนดการ 0002