ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Document page 001

Document page 002

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดประกาศประกวดราคา<<

>>คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา<<

 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 

ชุดปฏิบัติการเครื่องกัด CNC พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

แบบขับด้วย Servo Motor ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า290x360มม.

CNC099 page 001

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างสุด

tb240363 0001tb240363 0002

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.40

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.70

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.90

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างสุดdi 0001di 0002

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.65

ระดับคะแนนเฉลี่ยตำกว่า 1.85