ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพราะครุภัณฑ์

ประกาศประขาพจารณ 1 1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการประกวดและตัดสินแผนธุรกิจ ประจำปี 2564

240944539_1272608169852705_3581534006571818871_n.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การประมูลขายบ้านพักราชการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

 

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกน240837506_995693431275132_1382537159589925513_n.png

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับผู้เรียนช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

unnamed