ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานราชการ

_-page-001.jpg_-page-002.jpg_-page-003.jpg_-page-004.jpg_-page-005.jpg_-page-006.jpg

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 (ปวส.1)ปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 (ปวส.1)ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)