ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อนรายวิชาตามแผน และเรียนซ้ำ ประจำปีการศึกษา 2566

14.11.66.2.jpg