ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจำหน่ายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

9.11.66.1.jpg

9.11.66.2.jpg

9.11.66.3.jpg

9.11.66.4.jpg

9.11.66.6.jpg

9.11.66.7.jpg

9.11.66.8.jpg

9.11.66.9.jpg

 

9.11.66.10.jpg

9.11.66.11.jpg

9.11.66.12.jpg

9.11.66.13.jpg

9.11.66.14.jpg

9.11.66.15.jpg

9.11.66.16.jpg

9.11.66.17.jpg

9.11.66.18.jpg