ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ

ประจำปีการศึกษา 2566

1.jpg

6.11.66.jpg

6.11.66.3.jpg