*ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2567

m11.10.66.jpg

m11.10.66.2.jpg

m11.10.66.3.jpg

m11.10.66.4.jpg

m11.10.66.5.jpg

200502.jpg