ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจปีการศึกษา 2566

22.8.66.1.jpg

22.8.66.2.jpg

22.8.66.3.jpg

22.8.66.4.jpg

22.8.66.5.jpg

22.8.66.6.jpg

22.8.66.7.jpg

22.8.66.8.jpg