ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

page-0001.jpg

page-0002.jpg

page-0003.jpg