ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

Scan2566-05-12_053639_000.jpg

Scan2566-05-12_053639_001.jpg