ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
 
10.5.1.jpg
10.5.2.jpg
10.5.3.jpg