ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยและสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

337496405_566035815626265_1552499519056848601_n.jpg