ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

19.1.jpg

19.2.jpg