ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

7.12.65t