ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

30.11.65.4